องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณา จังหวัดนครศรีธรรมราช