องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 8 ก.ย. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด [ 3 ก.ย. 2563 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ [ 3 ก.ย. 2563 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ส.ค. 2563 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - สะพานมหาราช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ส.ค. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - อนามัยบ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ส.ค. 2563 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสูบส่งน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ส.ค. 2563 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มิ.ย. 2563 ]14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มิ.ย. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11