องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มิ.ย. 2563 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเทียมป่า บ้านแพรกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 12 มิ.ย. 2563 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจริ พยัคฆา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตีนเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 มิ.ย. 2563 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 กล่อง [ 29 พ.ค. 2563 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.คลองเส จำนวน 2 ศูนย์ ปีการศึกษา 2563 (18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) [ 15 พ.ค. 2563 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สำนักปลัด [ 24 เม.ย. 2563 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กองคลัง [ 24 เม.ย. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11