วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - อนามัยบ้านปลายเส หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองเส ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อของขวัญ สำหรับผู้สูงอายุที่ร่วมประกอบกิจกรรมรดน้ำ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองเส ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
วัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564)
30  มี.ค. 2564
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดิื่ม สำหรับนักกีฬาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองเส (อบต.คลองเส เกมส์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง