องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 22 ต.ค. 2562 ]9
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ต.ค. 2562 ]8
3 การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 22 ต.ค. 2562 ]8
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 22 ต.ค. 2562 ]9
5 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที [ 22 ต.ค. 2562 ]9
6 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ต.ค. 2562 ]8
7 การรับชำระค่าภาษีป้าย [ 22 ต.ค. 2562 ]9
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ต.ค. 2562 ]8
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 ต.ค. 2562 ]8
10 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร [ 22 ต.ค. 2562 ]9