องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]18
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]20
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]20
4 สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]92
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]90
6 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]90
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]153