องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 


การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งในกิจวัตรประจำวัน


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น กินข้าว ทานยา ดูแลการเคลื่อนไหว พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามแผนการดูแลรายบุคคล
2021-07-30
2020-06-23
2019-10-23
2019-10-18
2019-07-15
2019-03-18
2019-02-19
2018-06-27