องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 


การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งในกิจวัตรประจำวัน


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น กินข้าว ทานยา ดูแลการเคลื่อนไหว พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามแผนการดูแลรายบุคคล
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-18
2022-07-25
2022-06-07
2022-06-03
2021-07-30
2019-10-23
2019-10-18