องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนขับรถตามกฎลดอุบัติเหตุ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำบลคลองเส


วันนี้ เวลา 13.30 น.นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเชี่ยว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส พร้อมด้วยนายศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ์  ปลัดอำเภอถ้ำพรรณรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่อบต. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแพรกกลาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตำบลคลองเส เริ่มต้นจากที่ทำการอบต.คลองเส  ผ่าน ม.3, ม.4 ม.6 และ ม.5 รพ.สต.บ้านแพรกกลาง

2022-11-08
2022-10-23
2022-10-04
2022-09-23
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-18
2022-07-25
2022-07-22