องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผุ้นำชุมชนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร บ้านนาแยะเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส
2022-11-08
2022-10-23
2022-10-04
2022-09-23
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-18
2022-07-25
2022-07-22