องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายพงษ์ศักดิ์ ชิดเชี่ยว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมศักดิ์ หยูทองอินทร์ นายศักดิ์ชาย โมสิกะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิทยา เพ็งสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล