องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
สภา อบต.


นายอำพล บุญนำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมบูรณ์ สมเคราะห์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวัชรินทร์ คงสิทธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกมล รักษาศิริ
นายวัชรินทร์ คงสิทธิ์ นายเสรี ชูช่วย นายอำนาจ ไชยชาญ
สมาชิกสภา ม.1 สมาชิกสภา ม.2 สามาชิกสภา ม.3 สมาชิกสภา ม.4
นายนิพนธ์ สมหวัง นายสมบูรณ์ สมเคราะห์ นายกิจธำรง สมบัติ นายอำพล บุญนำ
สมาชิกสภา ม.5 สมาชิกสภา ม.6 สมาชิกสภา ม.7 สมาชิกสภา ม.8