องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางศุภายินี  กุมารจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา    นางสาวสุภาวดี  ดำนาคแก้ว
 -ว่าง-  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
       
-ว่าง-
-ว่าง-
 นางนาฏพร  ทิพย์จักษุ  
 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้