องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
-ว่าง- นางศุภายินี  กุมารจันทร์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนายการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง