องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล [ 7 ก.ค. 2564 ]271
2 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]268
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 8 ม.ค. 2564 ]285
4 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2563 ]256
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2561 ]443
6 องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท ต้องรู้ [ 2 พ.ค. 2561 ]459
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 17 เม.ย. 2561 ]427
8 สรุประเบียบการลา [ 3 เม.ย. 2561 ]418