องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แบบ ปค.5 (ปีงบประมาณ 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบ ปค.5 (ปีงบประมาณ 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองเส