องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 27 ส.ค. 2563 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 19 ส.ค. 2563 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]5
7 สื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการกิจการและประชาชนทั่วไป [ 29 ก.ค. 2563 ]7
8 ประกาศมาตรการจัดการกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้งการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.คลองเส [ 23 มิ.ย. 2563 ]6
9 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2564 [ 14 ก.พ. 2563 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 27 ม.ค. 2563 ]44
 
หน้า 1|2