องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตีนเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 มี.ค. 2565 ]89
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำฤๅษีสม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 7 มี.ค. 2565 ]85
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำฤาษีสม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส [ 7 มี.ค. 2565 ]83
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตีนเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส [ 7 มี.ค. 2565 ]79
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ-นบนายเปลี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส [ 23 ก.ย. 2564 ]155
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระ-นบนายเปลี่ยน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส [ 10 ก.ย. 2564 ]176
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]151
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 28 ธ.ค. 2563 ]254
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คลองเส จำนวน 2ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 256 [ 30 พ.ย. 2563 ]256
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส [ 29 ก.ย. 2563 ]293
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ [ 23 ก.ย. 2563 ]280
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]272
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 29 รายการ [ 22 ก.ย. 2563 ]271
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ และโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 16 ก.ย. 2563 ]277
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 16 ก.ย. 2563 ]272
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [ 11 ก.ย. 2563 ]271
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]242
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]157
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - สระน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ย. 2563 ]226
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 8 ก.ย. 2563 ]176
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7