องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]41
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]69
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]70
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]72
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]65
6 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]149
7 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]138
8 มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.ค. 2564 ]158
9 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 5 ก.ค. 2564 ]156
10 แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน [ 5 ก.ค. 2564 ]146
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]142
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 29 ก.ค. 2563 ]141
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]228
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2561 ]527
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 พ.ย. 2561 ]343
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 พ.ย. 2561 ]519
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]476
18 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส [ 2 ต.ค. 2560 ]256