องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ต.ค. 2562 ]15
2 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]17
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 ต.ค. 2562 ]16
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ต.ค. 2562 ]13
5 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร [ 22 ต.ค. 2562 ]13
6 คู่มือประชาชน [ 22 ต.ค. 2562 ]27
7 คู่มือประชาชน [ 22 ต.ค. 2562 ]26
8 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 22 ต.ค. 2562 ]25
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 ต.ค. 2562 ]29
10 การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 22 ต.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2|3|4