องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]145
2 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2564 ]150
3 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]155
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]150
5 การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]147
6 การขออนุญาตติดตั้งประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]155
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2564 ]168
8 การรับชำระค่าภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2564 ]169
9 การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]157
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]160