องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
updated 2021-11-20

  โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ส...
  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย รพ.สต.บ้า...
     
     

 
พระราชาผู้ทรงธรรม